ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน : ห้อง อาคารเรียน – ไม้ : อาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ : ห้อง อาคารเรียน – ปูน : อาคาร
ห้องคอมพิวเตอร์ : ห้อง โรงยิม : อาคาร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา : ห้อง อาคารเอนกประสงค์ : อาคาร
ห้องสมุด : ห้อง โรงอาหาร : อาคาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s