ผลงานของเรา

ดนตรีไทย – พื้นเมือง

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีูประจำปี

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)

ฝึกให้นักเรียนรู้จักซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ฝึกซ้อมเพื่อออกงานให้บริการชุมชน

ออกให้บริิการชุมชน

ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ

ร่วมแสดงในงานต่างๆ

แสดงในวันสำคัญ

ออกให้บริการในระดับอำเภอ

ดนตรีสากล – ดุริยางค์

วงดนตรีสากลของโรงเรียน

ออกให้บริการและแสดงในงานต่างๆ

ดุริยางค์ของโรงเรียนออกให้บริการชุมชน

ดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันสำคัญต่างๆ

ร่วมบรรเลงถวายพระพร

ล่า ลา ล้า…..ล้า ลา……..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s